Unbox the facts of consumption

Vi har börjat tänka på hur vi flyger, men fortsätter konsumera som om det inte fanns någon morgondag. Det är dags att lyfta på locket om hur mycket nykonsumtionen påverkar vårt klimat.

7 av 10 slänger kläder hellre än att återvinna

Hur skruvat är inte det?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

I Sverige köper vi i genomsnitt drygt 13 kilo nya kläder och textilier per person och år. Nästan en tredjedel av det som köps används inte.

 

Modeindustrin står för 20% av det globala avloppsvattnet.

 

En mobiltelefon som väger 169 gram ger upphov till 86 kilo avfall i produktionsledet.

 

Klädproduktionen fördubblades mellan 2000 och 2014.

80% av all elektronik återvinns inte

Utan hamnar istället på soptippar eller direkt i miljön där giftiga material riskerar att hamna i luften, jord och vatten.

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

Vår klädkonsumtion har ökat med 30% sedan år 2000

 

Antal kilo
bar-chart_complete Created with Sketch.
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 2000
 • 2002
 • 2004
 • 2006
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2014
 • 2016
 • 2018
Antal kilo bar-chart_mobile Created with Sketch. 15 14 13 12 11 10 9 2003 2000 2015 2012 2009 2006 2018

Nykonsumtion står för mer än dubbelt så mycket utsläpp som flyget

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt och vi lever idag långt över jordens tillgångar.
Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss.
I rapporten Konsumenterna och miljön 2018 (framtagen av Konsumentverket och SCB), går det att räkna ut hur stor del nykonsumtion står för och det är mer än dubbelt så mycket utsläpp som flyget.
Vi på Tradera tycker att det är dags att vi börjar ta tillvara på det som redan finns. Läs hela rapporten här.

Vill du veta mer? 

Här har vi samlat källorna där vi hittat all denna svårsmälta information. 

Avfall Sverige
Ellen MacArthur Foundation
FN
IVL
Konsumentverket
Konsumtionsrapporten 2018
National Geographics
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Quantis
SCB
UNCTAD

Expandera Minimera