Grøn fragt

Et godt valg for milijøet

Det meste af et produkts klimapåvirkning sker, når produktet fremstilles. Ved at forlænge levetiden på eksisterende varer bidrager du til reduceret emission. Derfor træffer du et godt valg for miljøet, når du vælger at handle brugt. For at du kan træffe det valg, skal der i nogle tilfælde sendes varer. Vi sikrer, at det sker på en grøn måde, ved at alle pakker og breve booket via Tradera klimakompenseres. Det betyder, at den klimabelastning, der opstår under transporten af ​​de afsendte pakker, kompenseres med investeringer i vind- og solenergi og træplantning i udviklingslandene. Uden at det koster dig noget ekstra.

Hvad betyder grøn forsendelse?

Det betyder, at du finansierer en foranstaltning uden for din egen virksomhed. Foranstaltningen skal føre til en reduktion af drivhusgasudledningen, der er lig med eller større end den udledning, der kompenseres for. Der er forskellige typer af emissionsreduktion initiativer, der bruges til grøn skibsfart.

De mest almindelige projekter er installation af vedvarende elproduktion (for at undgå stærkt klimapåvirkende kulkraft), energibesparende investeringer, plantning eller bevarelse af skove.
Ud over selve klimagevinsten har disse projekter positive sociale og økonomiske effekter i det udviklingsland, hvor projektet er skabt. Blandt andet gennem nye jobmuligheder, forbedret lokalmiljø eller en mere stabil elforsyning til lokalbefolkningen.

Ud over selve klimagevinsten giver disse projekter positive sociale og økonomiske effekter i det udviklingsland, hvor projektet er skabt. Blandt andet gennem nye jobmuligheder, forbedret lokalmiljø eller en mere stabil elforsyning til lokalbefolkningen.

Hvordan får vi alt salg på Tradera til at være grønt?

Hvert år gennemgår vi al fragt bestilt via Tradera og beregner CO2e for de udledninger, der opstår, når en sælger sender den solgte vare.

Ud fra disse beregninger kompenserer vi så for klimaet i samarbejde med South Pole.
Vi vil gerne gøre det nemt for alle brugere at træffe et godt valg for miljøet, og derfor er klimakompensation altid inkluderet uden ekstra omkostninger.

Hvilket projekt støtter Tradera?

I dag støtter og investerer Tradera i et projekt.

Projektet er certificeret af FN - alt sammen for at garantere kvalitet og bidrage til FN's Verdensmål.