Vores bæredygtigheds-

strategi

 

 

Vi er klimaneutrale

I vores bæredygtighedsstrategi indgår også vores arbejde for at være klimaneutrale, hvilket vi er certificerede som. Ud over at vælge vedvarende energi til Traderas kontor, så klimakompenserer vi vores samlede udledning af kuldioxid. En del af det kan for eksempel være ansattes rejser frem og tilbage til arbejdet. Vil du læse mere om dette, så kan du gøre det her.

Bæredygtige på alle måder

Med vores forretningsmodel kan vi have en positiv effekt på samfundet og miljøet. Vi udvikler fortsat nye løsninger og tilbud for at forbedre cirkulariteten og stræber efter at blive bæredygtige på alle områder i 2025. Ud over de eksterne effekter, der kommer af vores forretningsmodel, vil vi derfor træffe en række foranstaltninger indenfor alle aspekter af bæredygtighed: Miljømæssigt, socialt og økonomisk (som her kaldes jorden, medarbejdere og rentabilitet). For at gøre vores forpligtigelser håndgribelige og mulige at gennemføre, har vi udviklet en omfattende køreplan frem til 2025, som bliver vores guideline i forhold til alt, hvad vi gør de kommende år. 

Vi ved, at vi kan få den umiddelbart mest positive effekt i forhold til miljøet. Vi har været klimaneutrale siden 2019, og vores intention er at fortsat være det. Men vores ambitioner stopper ikke der. Vi vil arbejde med at mindske vores udledning yderligere gennem kontinuerlig screening, hvor vi kan optimere vores energiforbrug, materialeanskaffelse, affaldshåndtering, transportmetoder og forsendelsesmuligheder.

Vi er også engageret i områder, der omhandler social og økonomisk bæredygtighed, at prioritere ansattes velbefindende, at have en diskriminationsfri arbejdsplads og at muliggøre økonomisk inkludering. For at blive bæredygtige på alle områder, så vil vi se ud over vores egen virksomhed med mål om at fremme den cirkulære økonomi og ændrede forbrugsmønstre. Her tror vi på, at vi reelt kan gøre en forskel og påvirke vores samfunds forbrugsmønstre.

Køreplan frem til 2025

Planeten

 • Vi er certificeret klimaneutrale, og vores intention er fortsat at være det.
 • At vi kun tillader varer på vores platform, som er brugte, hjemmelavede eller renoverede.
 • Kompensation for al forsendelse, der sker via Tradera.
 • Øge antallet af varer, der sendes sam-fragtes med 100% fra 2022 til 2025.
 • Tilbyde genanvendelig emballage alternativer.
 • At reducere vores CO2-aftryk fra den tekniske platform pr solgt vare med 5%.
 • Partnerskab med minimum 20 lineære virksomheder inden 2025 for at fremme cirkulært forbrug.
 • Årlig kundeundersøgelser om cirkulær handel.
 • Kompensation for alle forretningsrejser og grønne alternativer foretrækkes i henhold til retningslinjerne.
 • At årligt mindske kuldioxidudledningen pr. medarbejder.
 • 100% af det forbrugte el skal være grøn.
 • Agere efter EU-kommissionens retningslinjer vedrørende DNSH (Do No Significant Harm)

Medarbejdere

 • Måle medarbejdertilfredshed (eNPS) og være top 10 % i Sverige.
 • Måle medarbejdernes engagement og være top 10 % i Sverige.
 • Minimum 90 % tilfredshed hos medarbejderne både når det gælder psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
 • Kvindelig repæsentation i lederstillinger svarende til den totale personale styrke.
 • Diskriminerings-fri rekrutterings-uddannelse for personale der rekrutterer.
 • Årlig gennemgang af Traderas bæredygtighedarbejde for medarbejderne.
 • Miljøcertificeret kontor.
 • Muliggøre hjemmearbejde for at få et bedre work life balance.
 • Forsat at tilbyde tilskud motionsaktiviteter, ugentlig træningshold samt andre sundhedsfremmende aktiviteter for personalets trivsel.

Rentabilitet

 • Dårlige købsoplevelser, xBBE, skal ligge under 1 %.
 • Sikre markedsplads med implementeret køberbeskyttelse for 100 % af transaktionerne.
 • Årlig uddannelse om bæredygtig placering af pensioner for alle medarbejder.
 • Øget inklusion på markedspladsen ved hjælp af oversættelser.
 • En bæredygtighedsrapport skal indgå i årsberetningen.
 • Policy for at efterleve UNGC’s principper.
 • Virksomheden skal drives ansvarsfuldt med lønsomhed, langsigtet og vellykket overholdelse.

Tre bæredygtighedsområder

Planeten

Lineær produktion, overforbrug og affaldsgenerering er vigtige udfordringer, der i højere og højere grad påvirker vores miljø og vores klima. Vi har mulighed for at bidrage positivt ved at lede overgangen til bæredygtig shopping med en cirkulær model, der kræver færre ressourcer og skaber mindre affald. Med vores platform mindsker vi behovet for nyproducerede varer. Miljøaspektet af bæredygtighed er det område, hvor vi kan have mest positiv indflydelse, også ud over vores egen virksomhed. 

Medarbetare

Vores team står i centrum for alt, hvad vi gør. Vi arbejder altid for at fortsat være kreative, nysgerrige og lære nye ting. Vi tror på, at de bedste løsninger og idéer kommer fra forskellige grupper, og at et sjovt og indbydende arbejdsmiljø opnås gennem ligestilling. Vi intensiverer derfor vores arbejde med social bæredygtighed.

Lönsamhet

Vi anser, at rentabilitet ikke bør ske på bekostning af vores planet, og vi er overbeviste om, at efterspørgslen efter en nyproduceret vare falder for hver secondhand-vare, der sælges via vores platform. Ved at bevare vores finansielle stabilitet og vokse som virksomhed fortsætter vi med at udvide vores arbejde med bæredygtighed for vores ansattes, brugeres og partneres bedste. Vi er også bevidste om vores potentiale for at øge den økonomiske inkludering, eftersom vores forretningsmodel giver adgang til tøj og varer til overkommelige priser.

Bæredygtighedsrapport

Vil du læse mere om vores arbejde med bæredygtighed? HER kan du hente vores bæredygtighedsrapport