Vår hållbarhetsstrategi

 

 

Vi är klimatneutrala

I vår hållbarhetsstrategi ingår även vårt arbete mot att bli klimatneutrala, vilket vi numera är certifierade som. Förutom att välja förnybar energi till Traderas kontor så klimatkompenserar vi för vår totala koldioxidpåverkan, en del i det kan tillexempel vara våra anställdas resor fram och tillbaka till jobbet. Vill du läsa mer om detta kan du göra det här.

Hållbara på alla sätt

Med vår affärsmodell kan vi ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Vi utvecklar ständigt nya lösningar och erbjudanden för att förbättra cirkulariteten och strävar efter att bli hållbara på alla sätt till 2023. Utöver de externa effekter som genereras av vår affärsmodell kommer vi därför vidta ett antal åtgärder inom alla aspekter av hållbarhet: miljömässigt, socialt och ekonomiskt (som här kallas jorden, medarbetare och lönsamhet). För att göra våra åtaganden handgripliga och genomförbara har vi utvecklat en omfattande färdplan fram till 2023 som kommer vägleda oss i allt vi gör de kommande åren. 

Vi inser att vi kan få den mest omedelbart positiva effekten när det gäller miljön. Vi har varit klimatneutrala sedan 2019 och avser att fortsätta med det framöver. Men våra ambitioner slutar inte där. Vi kommer arbeta för att minska våra utsläpp ytterligare genom kontinuerlig screening där vi kan optimera vår användning av energi, anskaffning av material, avfallshantering, transportsätt samt fraktalternativ.

Vi engagerar oss också inom områden som rör social och ekonomisk hållbarhet, att prioritera våra anställdas välbefinnande, att ha en diskrimineringsfri arbetsplats och att möjliggöra ekonomisk inkludering. För att bli hållbara på alla sätt kommer vi att se bortom vår egen direkta verksamhet med målet att främja cirkularitet och förändrade kundbeteenden. Här tror vi att vi kan driva på verkliga förändringar och påverka hur vi som samhälle konsumerar.

Färdplan till 2023

Planeten

― Vi är certifierat klimatneutrala och avser att fortsätta vara det.

―  Kompensation för all frakt som skapas genom Tradera.

―  Att ständigt upplysa kunderna om fördelarna med cirkulär vs linjär shopping.

―  Årlig minskning av koldioxidutsläpp per anställd.

―  Delade fraktlösningar för användare.

―   Partnerskap med linjära företag för att hjälpa dem att bli mer cirkulära.

―  Endast objekt som är begagnade, skapade eller återställda tillåts på vår plattform.

―  Återkommande kundenkät om hållbarhet.

―  Introducera återvinningsbara eller återbruksbara förpackningsalternativ.

―  Erbjuda våra användare anvisningar för paketering, frakt och skötsel.

―  Grön policy för energianskaffning.

―  Grön resepolicy.

―  Medverka i forum för hållbarhet och driva frågan genom PR.

 

Medarbetare

―  Kvinnlig representation inom chefsbefattningar som motsvarar den totala personalstyrkan.

―  Nå 90–95% total medarbetarnöjdhet, samt mäta välmåendet hos personalen.

―  Policy om mångfald, jämställdhet och likabehandling.

―  Utbildning i värderingar och hållbarhet för all personal.

―  Diskrimineringsfri rekryteringsutbildning för personal som rekryterar.

―  Årlig hållbarhetsgenomgång med medarbetarna.

―  Miljöcertifierat kontor.

―  Möjliggöra arbete hemifrån under pandemin genom utökad olycksfallsförsäkring, träningsklasser online samt bidrag för bättre hemmakontor. 

Lönsamhet

―  Halvering av vår andel dåliga köparupplevelser.

―  Introducera hållbarhetskrav för våra samarbeten.

―  Utbildning om hållbar placering av pensioner för all personal.

―  Ökad inkludering på marknadsplatsen med hjälp av språköversättning.

―  Säkrare marknadsplats med implementerat köpskydd.

―   Hållbarhetsrapportera i årsredovisningen.

Tre hållbarhetsområden

Planeten

Linjär produktion, överkonsumtion
och avfallsgenerering är angelägna utmaningar som i allt högre grad påverkar vår miljö och vårt klimat.
Vi har möjlighet att bidra positivt genom att driva övergången till hållbar shopping, med en cirkulär modell som kräver mindre resurser och genererar mindre avfall. Med vår plattform minskar vi behovet av nyproducerade varor. Miljöaspekten på hållbarhet är det område där vi kan ha störst positiv inverkan, även bortom vår egen verksamhet.

Medarbetare

Vårt team står i centrum för allt vi gör. Vi arbetar alltid för att hålla oss kreativa, nyfikna och fortsätta att lära oss nya saker. Vi tror att de bästa lösningarna och idéerna kommer från diversifierade grupper, och att en rolig och välkomnande arbetsmiljö uppnås genom jämställdhet. Vi intensifierar därför vårt sociala hållbarhetsarbete.

Lönsamhet

Vi anser att lönsamhet inte bör skapas på vår planets bekostnad och vi är övertygade om att för varje second hand-artikel som säljs via vår plattform går efterfrågan på en nyproducerad artikel ner. När vi behåller vår finansiella stabilitet och växer som företag utökar vi kontinuerligt vårt hållbarhetsarbete för våra anställdas, användares och partners bästa. Vi inser också vår potential att öka den ekonomiska inkluderingen eftersom vår affärsmodell ger människor tillgång till kläder och varor till överkomliga priser.

Hållbarhetsrapport

Vill du läsa mer om vårt hållsbarhetsarbete? Ladda ned vår hållbarhetsrapport HÄR