Beskrivning

Seller: Sören Andersson Covers and Cards, Stockholm

Full right to return within 14 days

NOTE! NEW PROCEDURES FOR PAYMENT AND DELIVERY: Recently Tradera introduced the system with TRADERA PAYMENT system for all sales. This means that I will now use this system with card payment or paypal payment (buyers within EU can also make direct bank transfers to me, ask for IBAN/BIC a/c number). All sales will then take place against advance payment in the manner specified in Tradera's winner email. From 16 June 2021, Tradera has introduced the possibility of shipping of multiple items and combined payment for items purchased during 7 days and this will thus be the longest period for combined shipment. The total postage per combined shipment will be Swedish Kroner 13 within the Nordic region and Swedish Kroner 26 outside the Nordic region. For combined shipment wait with the payment until you have finished buying(maximum 7 days) and the total postage is correctly calculated .


NYA KATEGORIINDELNINGAR FÖR FRIMÄRKEN PÅ TRADERA
Tradera förändrade nyligen nu kategoriindelningarna för frimärken så det kan bli svårt att hitta de objekt man söker under en övergångstid. Viktigast för mina kunder är att kategorierna för svenska frimärkta brev försvinner. I stället läggs de bland de lösa frimärkena som är indelade i ett antal grupper efter Facit-nummer. Om man sedan är speciellt intresserad av brev kan man få upp dem genom att trycka på ett antal olika s.k. Utförande till vänster på söksidan. Där finns bl.a val som Försändelse, Brev FDC, Helsaker, Minnespost Luftpost etc. Jag vill rekommendera de som är intresserade av mitt utbud att i första hand söka på mitt Alias (SorenACo) och på det viset få upp allt jag har till salu. Ni får fram hela mitt utbud genom att trycka på det lilla svarta fältet, med en antalsuppgift i, som finns till höger om denna text.

OBS! NYA RUTINER FÖR BETALNING OCH LEVERANS: Tradera för en tid sedan systemet med TRADERABETALNING för all försäljning. Det betyder att jag nu använder detta systemet med kortbetalning, paypalbetalning, swish med flera alternativ. Fungerar inte detta har jag ett plusgiro i reserv. All försäljning kommer då att ske mot förskottsbetalning på sätt som anges i Traderas vinnarmail. Från 16 juni 2021 har tradera infört möjlighet till samfrakt och sambetalning för objekt köpta under 7 dagar och detta blir därmed längsta period för samsändning. Det totala portot per per sändning blir 13 kr inom Norden och 26 kr utanför Norden.