Beskrivning

postfriska
returrätt
bet till traderas aut utskick, ev. alt till bankkonto vid köp av flera objekt
för rätt porto
köparen bet porto