Beskrivning

Enkel Vallmo 'Eastern Horned Poppy' 30 frön.Höjd 60cm
Gör sig fantastiskt bra i en större klunga i rabatten! Utmärkt bifoderväxt som ger bra tillgång till nektar för pollinerande insekter. Stjälkarna är stadiga och de blommar länge. Bra snittblommor.