Beskrivning

Begagnat
har inte testad,
köpte tidigare via Tradera.

Diameter; mellan 16mm, 18mm, 24mm

flesta av dem damur

ASCONIA
ELITA
FACIT
DOXA
MIRONA
TIDENA
BROSHER