Beskrivning

Begagnat
Nya stora skrattboken.
Sammanställd av Frank Dennis.
3000 roliga historier.
Wahlströms Bokförlag.
Andra upplagan.
Tryckt 1996.
383 sidor.
Pärm i bra begagnat skick. Liten skada finns uppe på pärmen. (Se bild 3).
Ägarsignatur på försättsbladet.
Inlaga i fint begagnat skick.