Beskrivning

Begagnat
För m.2 nmve disk, ej m.2 SSD, se bilden.