Beskrivning

Oanvänt
VISUAL-SERIEN
1.PHOTOSHOP CS Bildbehandling av Juha Kaukoniemi,2005
2.PHOTOSHOP Elements Bildredigering och Digitala fotografier av Matti Karhula,2005.
Nya.
Vikt 750 g.
Samfraktar.