Beskrivning

Begagnat
Ett stereoskopiskt fotografi från år 1900. Park i Stockholm.