Beskrivning

Oanvänt
1991 Ungern Besök av påven Johannes Paulus II block **