Beskrivning

Begagnat

höjd ca 20 cm tidigat 1900-tal med inskrittion