Beskrivning

Begagnat

Konvolut(Sleeve) VG

Norecord

Skivorna är visuellt granskade omej annat anges (The records are visually gradedif nothing else is mentioned)

Levereras med plastficka i återanvändbarskivkartong

LÄS NEDANang GRADERINGSSKALA (Valuation ofrecords) och FÖRKORTNINGAR (Abbreviations) INNAN DUBJUDER!

Titta också på fliken "Frakt ochbetalning" där uppgifter finns om fraktkostnader vid mer än 1vunnen skiva samt betalningsvillkor!

Betalningsinfo finns i det mail du får från Traderadirekt efter den vunna auktionen haravslutats.

______________________________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR (Abbreviations)

Gatefold (Foldout) -Konvolutet är dubbelt och utvikbart

Woc / Wobc / Wol -Writing on cover/back cover/label (Skrivet påkonvolutet/konvolutets baksida/skivetiketten)

Soc / Sobc /Sol - Sticker on cover/backcover/label (sticker på konvolutet/konvolutetsbaksida/skivetiketten)

Toc / Tobc / Tol -Tape on cover/back cover/label (Tape el tapemärke påkonvolutet/konvolutets baksida/skivetiketten)

Co - Cut out hole,Lt - label tear(skada på skivetiketten)

Rw - Ringwear(slitage efter skivan på konvolutet), SS - Seamsplit (spruckensöm)

Skivbedömning (Valuation ofrecords)

MINT nyskick både vinyl ochkonvolut (mint condition both vinyl and sleeve)

EX näranyskick på vinylen med enstaka mycket ytliga märken, konvolutet harminimalt slitage (near mint condition on vinyl with single verysuperficial marks, sleeve has minimal wear or tear)

VG++ hairlines som intepåverkar spelningen, kan ha något märke som kan knäppa lätt dockinget som stör. Konvolutet kan ha lite slitage i t ex hörn, märkeefter sticker etc. (hairlines, which does not affectplaying, can have small marks which may, however, give somelittle noice. Sleeve can have a little wear or tear such ascorners, marks after sticker etc.)

VG+ ytrepor, kan spela medlätt bakgrundsbrus, lite mer märken på konvolutet (small scratches,can play with light background noise, a little more marks oncover)

VG ytrepor med bakgrundsbrus och något knäpp, lite slitet konvolutsåsom lagad reva eller seamsplit (small scratches with backgroundnoice and slightly snaps, a little worn sleeve with tear orrepaired seam split)

VG- kan vara jack ellerrepa anges dock på auktionen vad skadan är. Konvolutet slitet (canbe cuts or snaps, however, what the damage is it will be mentionedat the auction. Sleeve is worn)

Säljaren erbjuder

Samfrakt 3 dagar
Köp fler objekt inom 3 dagar för att spara på frakten.Se alla säljarens annonser →

THE WHO

30 krKöp nu