Beskrivning

Begagnat
Omslag till Sven-Ingvars SAEP 503 Vid din sida + 3
Omslaget är VG ++, liten reva på framsidan

Betalning via Traderas betaltjänst.