Beskrivning

Begagnat
Skick ( visuellt bedömt ) - Skiva / Omslag : Vg+/Vg+
Omslag helt längs kanter dvs inga splits . Skick i övrigt se bilder