Beskrivning

Helt ny och efterlängtad bok från författaren till Sasanian Silver Coins. Umayyadernas myntning under 100 år, med identifieringshjälp för myntorter, årtal och namn på personer. Både Arab-Sasanidiska och Post Reform-mynt beskrivs och ambitionen är att alla kombinationer av myntorter och årtal skall finnas listade i boken. Tabeller för konvertering av årtal mellan Post Yazdgerd Era, Muslimsk tideräkning och Common Era.