Beskrivning

Oanvänt
Enligt bild. Okänd konstnär.

Ramens innediameter bör vara 20x25cm för att tavlan skall se bra ut.

L:g