Beskrivning

En reservdelar till Abu Matic 60 men den är tom bara lådan