Beskrivning

Begagnat
Se Bild.
Jag beskriver objekt efter bästa förmåga.
Finns det oklarheter skicka ett mail.
Netstamps är medlem i
Postcard Traders Association, England