Beskrivning

Tom originalförpackning avsedd för 25 stora samlarbilder i serien "Adolf Hitler".

I serien ingick 200 bilder vilka levererades i sex förpackningar, numrerade 62-67 med 25 stora eller 50 mindre bilder i varje. Detta är nr 65. Bilderna i varje förpackning var ej löpande numrerade utan till synes slumpvis valda, sannolikt för att luckorna som uppstod skulle uppmuntra till fortsatt samlande.

På förpackningens baksida finns kontrollstämplar som visar vem som granskat innehållet.

Hur man kom över dessa samlarbilder är höljt i dunkel, uppenbarligen var de ej till salu utan erhölls mot avlämnande av "dubbelcheckar" (6 st krävdes för en förpackning bilder) eller "enkelcheckar" (12 st). Hur man kom över dessa checkar är ännu mer okänt, kanske genom att handla flitigt hos tobaksaffärerna då utgivaren av bilderna var "Cigaretten-Bilderdienst" i Hamburg.

En annan koppling till tobaksaffärerna är att det var dessa som sålde albumen till samlarbilderna, inte bara till cigarettbilderna utan även till denna serie. (Pris 1:60 riksmark inklusive en skyddande mapp).

Förpackningens storlek är 17,5 x 12,5 cm. Bra skick. Observera alltså att förpackningen ej innehåller några bilder.

Andra har även tittat på

Jämför slutpriser

Vad är den värd?