Beskrivning

Begagnat
Premium Elit set.
Nästan helt komplett Elit set album med hockey samlarbilder från 1995.
Ca 800 bilder och därav inga dubbletter.