Beskrivning

Oanvänt
Innehåller svenskt tal och svensk text.
Förpackningsplasten är kvar.