Beskrivning

Begagnat
Regressions- och tidsserieanalys.

Andersson, Jorner, Ågren.
Utgiven: 1982
Förlag: Försöksversion
220 sidor
Gott skick.