Beskrivning

Begagnat
Formel- och tabellsamling i statistik.

Eriksson, Högberg.
Utgiven: 1978
Förlag: Almqvist& Wiksell
63 sidor
Gott skick.