Beskrivning

Begagnat
Book description:
Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i
fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. Boken innehåller sex kapitel:

? Andraspråksinlärning i teori och praktik
? Språklig variation
? Den sköna litteraturen
? Kommunikation och påverkan
? Skriv? och nå fram med ditt budskap
? Tala? och få andra att lyssna

I alla kapitel ges eleven gott om möjligheter att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk, såväl enskilt som tillsammans med kurskamrater. Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns bedömningsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.

Du kanske gillar någon av dessa?

Svenska som andraspråk 1

Köp nu 250 kr
28 jun 21:11

Svenska som andraspråk 1

Köp nu 290 kr
3 jul 22:20

Svenska som andraspråk 2 & 3

Köp nu 300 kr
17 jun 18:13

Svenska som andraspråk 1

Köp nu 350 kr
18 jun 20:19

Svenska impulser 3

Köp nu 250 kr
28 jun 15:59

Svenska impulser 3

Köp nu 299 kr 250 kr 0 bud
14 jun 17:16

Svenska impulser 3

Köp nu 350 kr
1 jul 13:28

Svenska impulser 3

Köp nu 299 kr 99 kr 0 bud
21 jun 19:55

Andra har även tittat på

Jämför slutpriser

Vad är den värd?