Beskrivning

Begagnat

Vinyl: VG+/VG lättare men långa ytrepor på B, Omslag: VG+

Graderingsskala: NM, EX, VG+, VG, VG-, G+, G, P (Graderingen är visuell).