Beskrivning

Begagnat
Bartavla med Elvis
32,5x22,5
Spegeln är hel men består av några tillverkningsfel i form av tomma färgfält. (Små ringar)