Beskrivning

Begagnat
Skrifter utgivna av Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Sveden, en Bergsmansgård i Stora Kopparbergslagen av Sigurd Erixon, Professor vid Nordiska Museet,
Stockholm, tryckt hos Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag, 1934


72 sid. Illustrerad. 4 utvikbara kartor. Häftad. Väl skyddad tack vare den slitna skyddskartong på boken. 669 g


Ex-libris: Rydén, Thed Apotekare, Älvkarleö. Uppvärmning av vätska framom bokhylla, allt inramat av blomster och en gapande orm. Nertill texten 'Vita brevis, ars longa'. Stort format.