Beskrivning

Begagnat
Visor av Alice Tegnér med bilder av Beskow, Adelborg och Nyström