Beskrivning

Oanvänt
Damer med hundar heter detta grafiska blad av
S Notanius storlek 40x50 cm