Beskrivning

BegagnatDam

Gemo Modesalong, Göterborg, innemått 54 cm