Beskrivning

BegagnatDam

Nordahls Vänersborg, innemått 56 cm