Beskrivning

Begagnat

Vi skickar alltid med samfrakt & We always arranges combined shipping

Vi skickar med Postnord, Schenker eller DHL

VILL DU LÄSA DEL 3 LÄSEBOK FÖR DE TVÅ FÖRSTA SKOLÅREN - Svensk utgåva år 1950

Inbunden bok av författaren/förlaget Elsa Beskow och Herman Siegvald.

Boken är i fint bruks skick med slitage normalt efter ålder på boken.

Svensk text version.

Book by the author/publisher Elsa Beskow and Herman Siegvald.

The book is in used condition.

Swedish language version.

ABOUT THE BOOK / OM BOKEN

Första upplagans sjätte tryckning.

TECHNICAL INFORMATION

ISBN:

UPC: (streck kod - barcode)

Antal sidor - Number of pages: 192

Storlek - Size: (cirka/approximately) 21 x 14 cm

FRAKT PRISER

59 kr med spårningsnummer (Schenker)

Frakt inom/utanför Europa kostar 155 kr med spårningnummer

Kartong, kuvert eller bubbelplast kuvert samt skyddsmaterial ingår i fraktpriserna

SHIPPING PRICES

59 SEK including tracking number (Schenker)

Shipping inside/outside of Europe is 155 SEK including tracking number

Box, envelope or padded envelope and protection material is included

KÖP OCH FRAKT VILLKOR

Köparen accepterar frakt pris vid köp.

När du väljer att köpa flera varor då samfraktar vi alltid i samma paket/brev.

Det högre fraktpriset i annonserna är för leverans utanför Europa.

Vi skickar epost från Tradera kontot när paket/brev med varan är skickat titeln på mailet är "Din vara är nu skickad"

PAYMENT AND SHIPPING TERMS

Buyers accept shipping price when buying.

When you buy many items we always arranges with combined shipping.

The higher shipping price is for delivery outside of Europe.

We send email from the Tradera account when the box/letter with the item has been sent the title of the email is "Din vara är nu skickad"