Beskrivning

Begagnat
Stor poster 'Gul o bla' industriell känsla i grå toner.