Beskrivning

Begagnat

Fungerade vid demonteringen för 20 år sedan.