Beskrivning

Begagnat

Märkt 281853655B

Fästen ersatta med poppnitade plåtar.