Företagsinformation

PantbankenStampens auktioner och butiksförsäljning av förfallna panter

Betalning skall ske enligt följande:

Vi rekommenderar Klarna Checkout som betalning, som erbjuder en mängd olika betalningssätt, där du får varan på en gång och kan betala senare om du vill. Då behöver du inte heller tänka på till vilket pantkontor du ska betala till.

Referensnummer som börjar på t ex V121212, V står för Pantbanken Stampen i Växjö, där ska betalningen gå till Bankgiro (BG) 5038-8008.

Referensnummer som börjar på t ex L121213, L står för Pantbanken Stampen i Linköping, där ska betalningen gå till Bankgiro (BG) 712-3839.

Foreign buyers can use our Iban account! We use Danske Bank Sweden (DABASESX).

IBAN number: SE6812000000013080103904

Vi anger lämpligt fraktsätt och dito kostnad för varje vara och skickar inte längre några betalningsanvisningar. Meddelandet om vunnen auktion från Tradera är därmed det enda meddelandet vinnaren får.

Givetvis går det bra att mejla frågor till oss eller lämna besked om annat fraktsätt, hämtning e dyl.

Betalning för köpta panter skall erläggas till Pantbanken senast 3 vardagar efter köpet.

Välkommen att lägga bud på våra förfallna pantbanks-panter, främst guldsmycken, vilka säljs på uppdrag av Wexiö Pantbank AB (org nr 556489-4086) som grundades år 1994.

Vi har sålt på Tradera sedan år 2005, vilket borgar för trygghet för dig som köpare! Vi har gjort 10.000-tals affärer på Tradera. Se våra omdömen under Pantbanken Stampen, Pantbanken-Stampen-Linköping, Stampens Butik, Stampens-Butik-Linköping.

På Tradera säljer vi både förfallna och återropade panter (sådana som inte blev sålda vid det första auktionstillfället och som därför ropades tillbaka av oss).

Vi kan skicka varan till dig eller du kan hämta den på Pantbanken. Ansvaret för inropad vara övergår till köparen då varan avhämtas. Pantbanken ansvarar icke för förlust som åsamkas säljare eller köpare p g a krig, krigsliknande händelser, terrorhandlingar (force majeure) som Pantbanken ej kan råda över eller förutse.