ministro
Butik Sjöbo • Reg. februari 2010

Butiksinformation och köpvillkor

Ministro Svenska AB säljer nya och begagnade varor vilka kommer från restlager samt konkurser.

För tillfället säljer vi ut lagret från OA Once Agains konkurs

 

 1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Ministro Svenska AB bekräftat beställningen genom en
orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Ministro Svenska AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Ministro Svenska AB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

En fraktkostnad tillkommer på priset. Vid köp av flera produkter sampackar vi och korrigerar fraktpriset till bästa möjliga.

4. Betalningssätt

Betalningssätt åsätts alltid i respektive annons.

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt under samma vecka som vi har fått in betalningen för ordern.
Paketen levereras av Posten/Schenker


6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.


7. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.


8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar, dock senast inom en vecka.


9. Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt betalar kunden för frakten.
Ångerrätt gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick.
I de fall varan köpts på auktion gäller ej ångerrätt.


10. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post inom en vecka.
Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.
Önskar du returnera varor på vår bekostnad måste du först begära returfraktsedel av oss, kvitton accepteras ej i efterhand.
Varor som kommer från konkurspartier lämnar vi endast funktionsgaranti på.
Reklamation av dessa varor skall göras inom 14 dagar från mottagandet.


TRANSPORTSKADOR FÖRORSAKADE AV BRISTFÄLLIGT EMBALLAGE INGÅR INTE I GARANTIÅTAGANDE. OM NI SKICKAR IN EN PRODUKT FÖR ÅTGÄRD OCH DENNA INTE UPPVISAR DE FEL NI UPPGIVIT, DEBITERAS NI EN TESTAVGIFT PÅ 300K