Friends
Tillsammans gör vi skillnad!

60.000 barn utsätts årligen för mobbning. Så länge det ser ut så kommer vi aldrig att ge oss. Tillsammans skapar vi ökad trygghet för barn.
Friends driver mobbningsfrågan på alla nivåer i samhället. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt. Ingen ska behöva känna sig utsatt, hotad, kränkt eller ensam.Det här jobbar vi för varje dag, i hela landet, och verksamhet-en finansieras främst av gåvor från privatpersoner och företag.

Men vi behöver vara många som hjälps åt. Med din hjälp kan vi stopp mobbning.

Tack för ditt stöd!