Butik

AzaleaGlobal_IT

Västra Frölunda • Registrerad oktober 2008

Azalea IT är en nordisk märkesoberoende leverantör av begagnad IT-utrustning. Vårt fokus har sedan starten 2008 varit datacenter som nätverk, server och lagring. Namnet har tagits med inspiration från Azaleadalen i Slottskogen i Göteborg. Allmänheten fick tillträde till parken på 1700-talet under förutsättning att “de inte förstörde naturen”. På samma sätt känner vi att vår miljö är något vi förvaltar åt kommande generationer och tekniken vi har tillgång till måste tas om hand på ett för miljön hållbart sätt.

Vårt sätt att bidra till ett hållbart samhälle är genom att återanvända så stor del som möjligt av utrangerad nätverksutrustning och se till att den kommer andra till nytta. Alla begagnade IT-produkter som lämnar vårt lager har noggrant testats och är åter redo för att komma till användning. Vi skapar miljövinster i praktiken.

AzaleaGlobal_IT Omslagsbild