chpetter
KARLSTAD • Reg. november 2000
Om någon säljer en vara som anges var ny, men som visar sig vara använd, eller presenterar, visar bilder som avviker från varan, kommer ovillkorligen att få ett negativt omdöme. Vid uppsåtligt vilseledande information, kommer i förekommande fall även polisanmälan göras.
Som köpare lämnar jag omdöme efter det att säljaren lämnat omdöme. Så om du som säljare vill ha något omdöme, bör du lämna omdöme efter att betalningen är gjord, då jag i och med betalningen fullgjort min del av affären.