SvenskaJägareförbundet
Nyköping • Reg. augusti 2019
Auktion för skogenskonung!

Älgen behöver bättre förutsättningar i våra svenska skogar. Därför auktionerar Svenska Jägareförbundet ut produkter där intäkterna går till att plantera mera tall i Sverige, älgens naturliga föda. Om vi inte gör det så blir konkurrensen med människan och skogsbruket för stort. Hjälp oss rädda älgen och lägg ett bud! Läs mer om kampanjen på raddaalgen.se