via
Rabattkoder
Rekommenderade resultat
  Nyligen besökta butiker

   SEKRETESSPOLICY


   Denna sekretesspolicy gäller endast för www.tradera.com/rabattkoder. Andra hemsidor direkt eller indirekt kopplade till denna hemsida, faller inte inom ramen för denna sekretesspolicy.


   1. Dataskydd i korthet

   2. Vilka är vi och vad gör vi

   3. Åtkomst och användning av hemsidan

   4. Specialfunktioner på hemsidan

   5. Information från affärspartners

   6. Cookies

   7. Integration av sociala nätverk och liknande

   8. Användning av tredjepartsverktyg

   9. Uppgifter om din personliga data

   10. Dina rättigheter

   11. Kontaktinformation och skyddsverksamhet

   12. Förändringar i sekretesspolicyn


   Bilaga: Samtyckesdeklaration


   1. Dataskydd i korthet

   Följande avsnitt ger en kort översikt om hur din personliga data samlas in, bearbetas och används samt hur cookies används när du besöker eller interagerar med denna hemsida, dess innehåll och tjänster. Vill du veta mer i detalj om vårt utövande och dina rättigheter i det avseendet kan du läsa närmare om detta i denna sekretesspolicy.

   För att kunna tillhandahålla denna hemsida samlar, bearbetar och använder vi följande data:


   • Dataåtkomst: När du besöker denna hemsida registrerar våra webbservrar teknisk information som din webbläsare automatiskt sänder ut. Detta inkluderar din IP-adress, som används för att koppla din dator eller mobila enhet till internet, vilken webbläsare och version av webbläsare du använder, ditt operativsystem samt tid och datum för åtkomst av hemsidan.
    För mer detaljerad information se avsnitt 3.1


   • Personlig data du förser oss med: Vi samlar information om dig som du aktivt förser oss med genom att använda vissa funktioner på hemsidan, till exempel som vårt kontaktformulär. Dessa uppgifter inkluderar din e-postadress samt andra detaljer som är nödvändiga för tillhandahållandet och användningen av respektive tjänster. För mer detaljerad information se avsnitt 5.


   • Användningsdata: Utöver det ovan nämnda samlar vi in ytterligare information om ditt besök på vår hemsida och ditt användande av dess tjänster och innehåll. Den informationen innehåller de fullständiga enhetliga resurslokaliseringsadresserna (URL) klickström till, genom, och från denna webbplats (inklusive datum och tid), besökta undersidor, information du sökte efter, svarstider, längden på besök på vissa sidor, e-postöppningar och vilka banners eller länkar på webbplatsen eller i ett e-postmeddelande som klickades på. Denna typ av data använder vi för en mängd olika syften. Det kan till exempel vara för att bättre förstå dina behov och preferenser, för att vi ska kunna förbättra hemsidan och dess funktioner, i syfte att förse dig med mer relevant och intressebaserat innehåll. För mer detaljerad information se avsnitt 3.2


   Cookies och liknande spårningsmetoder: Vi samlar automatiskt in användningsdata med hjälp av cookies och liknande teknologier. Vi kan lagra unika identifierare i sådana cookies som kan användas för att identifiera din webbläsare vid senare besök på denna webbplats. För mer detaljerad information se avsnitt 3.1


   Teknik från tredje part: Vi tillåter även utvalda tredje parter att använda cookies eller liknande teknik på denna webbplats. Dessa tredje parter inkluderar analyser, annonsnätverk och andra tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla, utvärdera och förbättra denna webbplats och våra tjänster och tillhandahålla riktade annonser baserat på dina aktiviteter och intressen för webbläsning. För mer detaljerad information se avsnitt 9


   Sociala nätverk: Vi kan använda plugin-program från sociala nätverk på denna webbplats som låter dig dela innehåll med dessa nätverk. Om du använder dessa funktioner kan dessa nätverk använda sina egna cookies för att samla in data om dig. För mer detaljerad information se avsnitt 8


   Upplysningar till tredje part: Vi kan uppge en del av din information till affärspartners i samband med inlösen av kampanjer som publiceras på denna webbplats, till anknutna företag som tillhandahåller gemensamt innehåll och tjänster (t.ex. kundsupport) eller till tjänsteleverantörer som utför vissa tjänster på vår webbplats räkning, men endast i den utsträckning som krävs för att utföra respektive tjänster. Vissa av tjänsteleverantörerna kan befinna sig i ett land som är utanför Schweiz eller EU/EEA. Vi arbetar dock uteslutande med företag som erbjuder en lämplig nivå av dataskydd. För mer detaljerad information se avsnitt 10.

   1. Vilka är vi och vad gör vi


   Denna hemsida tillhandahåller dig med kostnadsfri information om aktuella online-erbjudanden, rabatter, rabattkuponger och/eller liknande erbjudanden.


   Denna hemsida drivs av Imbull B.V., Van Ostadestraat 149, 1073 TK Amsterdam, en del av Global Savings Group GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Germany ("Global Savings Group").


   Inom Global Savings Group, är CupoNation GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Germany, ansvarig för all övergripande strategi, omstrukturering, produktutveckling, marknadsstrategi och kvalitetssäkring för hela koncernen. I den här funktionen beslutar CupoNation också om syften och sättet att behandla personuppgifter som samlas ihop med webbplatser för Global Savings Group. Därför är CupoNation styrenheten för sådana data.


   För att ge en bra och effektiv kundservice kommer kundrelationen med dig att hanteras av Imbull B.V.. Till exempel svarar Imbull B.V. på förfrågningar som du kan skicka via denna webbplats eller där det är nödvändigt att hantera kundrelationen med dig. Imbull B.V. ansvarar därför för den därmed sammanhängande insamlingen, behandlingen och användningen av dina personuppgifter, även som registeransvarig.

   1. Åtkomst och användning av hemsidan

   3.1 Åtkomstdata (loggfiler)

   Vid varje anrop på denna webbplats lagrar våra servrar automatiskt generella åtkomstdata om denna process i serverns loggfiler..


   Dessa data inkluderar:

   • Den anropade hemsidan

   • IP-adressen från det begärande systemet

   • Typ av webbläsare och version använd

   • Operativsystem som används


   Vi sammanställer inte sådana data, nämnd ovan, med andra datakällor. Den tillfälliga lagringen av IP-adressen i loggar är nödvändig av tekniska skäl och för att säkerställa säkerheten för vårt system, särskilt när det gäller erkännande av missbruk. Dessa syften utgör också vårt legitima intresse enligt Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Vi behåller bara sådana uppgifter så länge som det är nödvändigt för de angivna ändamålen.


   IP-adresser raderas eller maskeras senast efter 14 dagar.

   3.2 Annan data vi kan komma att samla in

   I tillägg, samlar vi och bearbetar information om din användning av denna webbplats och interaktion med dess innehåll och tjänster.


   För detta ändamål använder vi cookies och liknande tekniker som innehåller en unik identifierare som består av en sträng som gör det möjligt för webbplatser att känna igen enheter som används för att komma åt en webbplats vid varje efterföljande besök under hela sin livstid. Dessa identifieringar tillåter oss inte att dra några slutsatser om din identitet. För mer information om specifika typer av cookies och liknande tekniker som används via denna hemsida, dess syfte och dina möjligheter att hantera dem, vänligen läs mer i vår Cookie policy.


   Informationen vi samlar in kan innehålla:

   • Java på/av

   • Cookies på/av

   • IP-adress i en förkortad form (sista tre siffrorna i IP-adressen är borttagna)

   • Hänvisnings-URL (den tidigare besökta sidan)

   • Operativsystem

   • Tid och datum från besöket

   • Din sökaktivitet (scroll, klick och musrörelser)

   • Tid och duration för interaktioner på sidorna

   • Sökfrågor gjorda

   • Klick på banners och länkar

   • Annan information om hur du interagerar med hemsidan


   Vi får använda och uppge sådan information för följande ändamål:

   • För att skräddarsy, mäta och förbättra hemsidan och våra tjänster
    Detta inkluderar vårt användande av data för att hantera och förbättra de tekniska och funktionella aspekterna av hemsidan, att designa hemsidan till att bli mer användarvänlig, samt för att optimera dess innehåll och funktionaliteter. Detta inkluderar även interna affärsändamål som felsökning, dataanalys, testning och forskning.

   • För att bearbeta och registrera inlösen av kampanjerbjudanden
    Eftersom vi finansierar oss genom kommission för att tillhandahålla vår tjänst kostnadsfritt till dig, kan vi använda information från ditt besök på vår webbplats, det vill säga din användning av kampanjer vid rapportering för att fakturera och samla in vår kommission från våra affärspartners.

   • För att tillhandahålla dig med personligt innehåll
    Vi använder också denna information för att skräddarsy vårt innehåll och kampanjer som vi kan visa på denna webbplats, eller skicka till dig till baserat på dina intressen. För detta ändamål skapar vi pseudonymiserade användarprofiler. Dessa användarprofiler hjälper oss att bättre förstå dina behov och preferenser så att vi kan erbjuda dig individuellt och intressebaserade innehåll och kampanjerbjudanden. Pseudonymiserade användarprofiler tillåter oss inte att dra några slutsatser om din identitet och vi kombinerar inte sådana profiler med data som direkt identifierar dig (t.ex. Din e-postadress), om du inte uttryckligen har tillåtit oss att göra det (som förklaras i avsnitt 5 i denna sekretesspolicy).


   • För annonsering och riktad annonsering
    Vi, eller mer specifikt de annonseringspartners, som avses i avsnitt 9.2 i denna sekretesspolicy använder också denna information för att kunna leverera riktade annonser på denna webbplats eller på tredje parts webbplatser som bygger på ditt tidigare besök på denna webbplats.

    Vi betraktar dessa syften som i vårt legitima intresse i den mening som avses i Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Våra användare förväntar sig att vi erbjuder erbjudanden till dem, vilket speglar deras nuvarande intressen.

    Vi behåller denna information så länge som det är nödvändigt och relevant för ovannämnda ändamål, eller tills du gör legitim användning av din rätt att invända mot vår användning av sådan information. Pseudonyma användarprofiler lagras i högst 24 månader.

    Du har rätt att när som helst göra invändningar mot visning av personlig annonsering av våra annonseringspartners via de bortkopplingslänkar som kan tillhandahållas enligt avsnitt  9.2 i denna sekretesspolicy. Dessutom kan du förhindra lagring av cookies som används för sådana ändamål genom att justera cookieinställningarna i din webbläsares programvara. För mer information, se vår Cookie policy.


   1. Specialfunktioner på hemsidan

   4.1 Kontakta oss

   Vi samlar in dina personuppgifter som du frivilligt uppgivit till oss när du kontaktar oss via e-post eller via ett kontaktformulär som finns på webbplatsen för allmänna eller specifika frågor.


   Kontaktformuläret kan begära att följande personlig data ska uppges:


   • Namn

   • E-postadress

   • Meddelande

   • Ytterligare detaljer för en specifik fråga eller rapport, om applicerbart


   I tillägg till detta kommer även din IP-adress samt tid och datum vid kontaktande att lagras på våra servrar. Insamlandet av denna data är nödvändig för att kunna förstå ett (möjligt) missbruk av e-postadressen vid ett senare skede, och det tjänar oss därför att bevisa att vår process är i linje med lagkraven.


   Din förfrågan kommer att skickas vidare och hanteras av en anställd på CupoNaton eller Imbull B.V.  som är ansvarig för att hantera de ämnen som du adresserat i din förfrågan. Din personliga data kommer enbart användas för att hantera din förfrågan, t.ex. för att tillhandahålla dig med den tjänst du efterfrågat, och kommer inte att användas i annat syfte, om inte det uttryckligen tillåts eller är ett lagkrav.


   Vi behåller de personuppgifter du lämnar till oss när du kontaktar oss under hela durationen av konversationen med dig, men inte längre än 6 månader efter konversationen är avslutad, om inte tillämpliga lagar kräver längre retentionstid i enskilda fall. Konversationen anses avslutad om omständigheterna visar att alla relevanta fakta har klargjorts eller om du uppmanar oss att radera dina uppgifter. Alla personuppgifter som lagrats i samband med din konversation med oss kommer att raderas omedelbart i det här fallet.

   4.3 WhatsApp notiser

   Denna hemsida kan eventuellt erbjuda dig möjligheten att registrera dig för kostnadsfria WhatsApp notiser. Om du nyttjar denna möjlighet kommer vi att skicka aktuella erbjudanden och kampanjer direkt till din mobila enhet.


   För att prenumerera på WhatsApp notiserna måste du klicka på knappen med WhatsApp-logotypen, spara det telefonnummer som visas som en kontakt på din mobiltelefon och skicka ett meddelande via WhatsApp som säger: "START". Du kommer nu att börja ta emot meddelanden från oss.


   För att kunna erbjuda WhatsApp-notiserna använder vi en tjänst som tillhandahålls av WhatsBroadcast GmbH, Otto-Lindenmeyerstraße 28, 86153 Augsburg. WhatsBroadcast tillhandahåller den tekniska infrastrukturen för våra WhatsApp-notiser. För att göra detta kommer WhatsBroadcast att samla och lagra ditt telefonnummer, det angivna användarnamnet och typen av enhet vid prenumerationen. Vi har bara tillgång till ditt användarnamn och eventuella meddelanden som skickas av dig till oss.


   Alla uppgifter som samlas in via denna tjänst sparas av oss och WhatsBroadcast så länge som prenumerationen är aktiv. Du kan när som helst avbryta våra WhatsApp-notiser genom att skicka ett meddelande via WhatsApp med texten: "STOPP". Vid mottagandet av ett sådant meddelande får du inga ytterligare notiser, tills du väljer att prenumerera igen. Om du vill att all kommunikationsdata ska raderas, skicka ett meddelande med texten: "RADERA ALL DATA".


   För ytterligare information hänvisas till sekretesspolicyn för WhatsBroadcast, tillgänglig på:

   https://www.whatsbroadcast.com/de/datenschutz/?utm_source=DatenschutzPopup


   5. Information från våra affärspartners

   5.1 Information relaterat till vår kommission

   Eftersom vi finansierar oss genom kommission kan vi motta information om dina online-köp (t.ex. ordervärdet), som du placerat på en tredje parts hemsida (t.ex. en webbshop) efter ett besök på denna hemsida. Sådan information överförs automatiskt till oss med hjälp av spårning av cookies. Vi tar aldrig emot information som direkt kan identifiera dig, utan bara kommissionsrelaterad information som t.ex. värdet av ditt köp och datum och tid för transaktionen. Vi arbetar också med så kallade affiliate nätverk, som förbinder oss med handlare samt tar hand om tekniska processen och faktureringen. I dessa fall får vi respektive information från affiliate nätverken. Vi använder endast denna information för fakturering.

   5.2 Personliga erbjudanden

   Under vissa omständigheter erbjuder våra affärspartners dig möjligheten att lösa in rabatter för varor eller tjänster som erbjuds på deras hemsida. Om du har skapat en varukorg men inte har checkat ut än, och sedan går in på den här webbplatsen, kan vissa affärspartners dela information om din öppna kundvagn (till exempel ordervärde och produktkategori). För detta ändamål använder vi och våra respektive affärspartner en tjänst, DoubleClick for Publishers, som tillhandahålls av Google Inc. Med den här tekniken kan vi skräddarsy och visa rabatter på denna webbplats baserat på innehållet i din kundvagn. Denna form av annonsering utförs helt automatiskt och tillåter oss inte att dra några slutsatser om din identitet. Vi kan bara ange allmänna kriterier för segmenteringen, t.ex. Produktkategori. För detaljerad information om GoogleDoubleClick for Publishers och hur du förhindrar behandlingen av dina data från Google, se avsnitt 9.2.

     6. Cookies

   Första gången du besöker denna hemsida informerar vi dig om användningen av cookies och liknande teknik som används via denna webbplats och ber om ditt samtycke till användningen av sådana cookies. Ordalydelsen för Cookie intyget kan ses längst ner i denna sekretesspolicy. Du kan också ändra dina cookiepreferenser när som helst för framtida bruk.


   De specifika typerna av cookies som används via denna webbplats, deras syfte och dina möjligheter att hantera dem beskrivs närmare i vår Cookie policy.

     7. Integration av sociala nätverk och liknande

   Vi kan implementera så kallade plugin program från sociala nätverk och andra liknande plattformar (nedan refererade till som sociala nätverk) på vissa sidor av denna webbplats t.ex. som “dela” eller “gilla” knappar. Vi använder plugins för att ge dig möjligheten att dela eller rekommendera intressanta erbjudanden i sociala nätverk och för att marknadsföra våra tjänster. Vi betraktar dessa syften som i vårt legitima intresse i den mening som avses i Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.


   Du kan hitta plugins av följande sociala nätverk på denna webbplats:

   • Plugins för det sociala nätverket facebook.com vilket drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook")

   • Plugins för det sociala nätverket instagram.com vilket drivs av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA ("Instagram")

   • Plugins för Google+ vilket drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google")

   • Plugins för video plattformen YouTube vilken drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, - belongs to Google Inc. - ("YouTube")

   • Plugins för Twitter vilket drivs av by Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter")


   Plugin programmen kan tydligt identifieras eftersom de har logotypen för det associerade sociala nätverket (t.ex. Ett vitt "f" mot blå bakgrund för Facebook).


   Integreringen av plugins gör det vanligtvis möjligt för sociala nätverk att samla in data om dig när du använder en webbplats, även om du inte interagerar med plugin programmen. I dessa fall får du inget alternativ för att förhindra detta utbyte av data. För att skydda din datasäkerhet har vi infört en lämplig teknisk försiktighetsåtgärd. Din webbläsare gör bara en direkt anslutning till servrarna i ett socialt nätverk, om du interagerar med det tillhörande pluginet, till exempel genom att klicka på en "gilla" eller en "dela" -knapp. Först då får det sociala nätverket information om att din webbläsare har besökt denna webbplats. Om du interagerar med plugin programmen medan du är inloggad i respektive sociala nätverk, kan det här nätverket koppla samman din sociala medieprofil med information om ditt besök på denna webbplats (inklusive din IP-adress). Denna information överförs direkt till de sociala nätverkens servrar. Dessutom kommer informationen du ville dela med det sociala nätverket att publiceras och visas till dina kontakter. För ytterligare information hänvisas du till sekretesspolicy för respektive sociala nätverk.


   Datasäkerhets policy för Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

   Datasäkerhets policy för Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

   Datasäkerhets policy för Google: https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

   Datasäkerhets policy för YouTube:  https://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

   Datasäkerhets policy för Twitter: https://twitter.com/se/privacy

   8. Användande av tredjepartsverktyg

   Vi tillåter vissa tredje parter att använda cookies eller liknande teknik på denna webbplats. Dessa tredje parter inkluderar analytiker, annonsnätverk och andra tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla, utvärdera och förbättra denna webbplats och våra tjänster och tillhandahålla riktade annonser baserat på din sökaktivitet och dina intressen.


   Dessa tredje parter kan använda cookies eller liknande teknik för att samla in data om din användning av denna webbplats och din interaktion med innehållet och funktionerna, inklusive det totala antalet besökare på den här webbplatsen, de webbplatser som våra besökare kommer ifrån, sidorna du besöker, datum, tid och varaktighet för besöket, frekvens, klickade banners / länkar samt information om typ av enhet, webbläsarversion, språkinställningar och geografisk plats (inklusive land, stad, region). De kan också samla online-identifierare (t.ex. användar-ID) och / eller IP-adresser. Vi har inte tillgång till dessa cookies eller till personliga identifierbara data som samlats in med dessa cookies som gör att vi kan identifiera enskilda användare. Vi får dock använda information som kommer ifrån cookies från dessa tredje parter. All data som samlas in görs tillgänglig endast för oss anonymt och i statistisk form. Vi har inte tillgång till några data som gör att vi kan identifiera dig.


   Några av dessa tredje parts tjänsteleverantörerna är etablerade i länder utanför EU / EES. Vi arbetar dock endast med företag som erbjuder en lämplig nivå av dataskydd i enlighet med GDPR:s bestämmelser. För mer information se avsnitt 10.4.


   Nedan kommer vi att ge dig en översikt och beskrivning av tekniker från tredje part som vi kan använda för denna webbplats.

   8.1 Web Analytics

   Vi har implementerat alla analytiska verktyg med aktiverad IP-anonymisering så att de tre sista siffrorna i IP-adressen raderas direkt efter datainsamlingen och endast en del av din IP-adress kan användas och lagras på respektive tjänsteleverantörers servrar.

   8.1.1 Google Analytics

   Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") som rapporterar om användarinteraktioner på denna webbplats.


   Informationen som samlas in av Google Analytics (inklusive den anonymiserade IP-adressen) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Enligt Google kan endast i undantagsfall den fullständiga IP-adressen överföras direkt till en Google-server i USA och krypteras där. Alla användaridentifierare (t.ex. Cookie-ID) som lagras av Google Analytics tas automatiskt bort från Googles servrar efter 14 månader.


   Mer information finns i Googles Analytics-principer för säkerhet och integritet:

   https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv


   Opt-Out: Du kan förhindra att dina data hanteras av Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för Google Analytics, “Google Analytics Opt-out Browser Add-on”, läs mer på:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

   Webbläsartillägget är tillgängligt för de flesta moderna webbläsare.

   8.1.2 Parsely

   Parse.ly är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Parsely, Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY 10016, USA.


   Informationen som genereras av Parse.ly om din användning av denna webbplats (inklusive den anonymiserade IP-adressen) överförs till och lagras av Parse.ly på servrar i USA.


   För ytterligare information vänligen se sekretesspolicyen för Parse.ly: https://www.parse.ly/privacy-policy/


   Opt-out: http://srv.config.parsely.com/optout

   8.1.3 Xiti

   Xiti är en webbanalystjänst tillhandahållen av Applied Technologies Internet S.A., 85 avenue Président JF Kennedy 33700 MERIGNAC France (“SA Internet).


   All data som samlas in av SA Internet på denna webbplats (inklusive den anonymiserade IP-adressen) kommer att lagras och bearbetas på servrar i Frankrike.


   Opt-Out:http://www.xiti.com/de/optout.aspx

   8.1.4 Pingdom

   Pingdom är en övervakningstjänst av Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sverige. Med hjälp av denna tjänst kan vi analysera laddningsbeteendet och tillgängligheten på den här webbplatsen, beroende på åtkomstplats, webbläsare och enhetstyp för att optimera åtkomsttiderna. All data som samlas in av Pingdom på denna webbplats (inklusive den anonymiserade IP-adressen) kommer att lagras och bearbetas på Pingdom.


   För ytterligare information vänligen se Pingdom:s integritetspolicy: https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/


   8.1.5 Convert

   Convert är en mjukvara för A/B-testing som tillhandahålls av Convert Insights, Inc., 340 South Lmon Avenue 9512 Walnut, California 91789, USA ("Convert"). Programvaran tillåter oss att jämföra två versioner av en webbplats för att bestämma vilken version som uppnår en bättre prestanda. För detta ändamål kan användarna av denna webbplats ibland delas lika i två grupper. Den ena gruppen visas den ursprungliga versionen, medan den andra visas den nya versionen som ska testas. Efter det analyseras vilken version som fungerar bäst.


   För ytterligare information vänligen se sekretesspolicyn för Convert:
   https://www.convert.com/privacy-policy/


   Opt-out:https://www.convert.com/opt-out/.


   8.1.6 Hotjar

   "Hotjar" är en sessioninspelning och värmekartläggningstjänst som tillhandahålls av Hotjar Ltd, nivå 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.


   För ytterligare information vänligen se sekretesspolicyn för Hojtar:
   https://www.hotjar.com/privacy


   Opt-out:https://www.hotjar.com/opt-out.

   8.2 Annonseringsverktyg

   Vi använder annonseringsteknik från tredje part på denna webbplats för att ge dig personligt innehåll som vi tror kan vara av intresse för dig. Sådana tredje parts-leverantörer kan använda cookies för att utföra dessa tjänster.


   Du har möjlighet att välja bort från riktade annonser som tillhandahålls av tredje parter som vi arbetar med via de angivna länkarna nedan. När du avregistrerar kommer de berörda tredje parts-leverantörerna att sluta visa dig riktade annonser baserat på de uppgifter som samlats in via din webbläsare, men kan fortsätta samla och använda information för andra ändamål. Användningen av cookies och den därmed sammanhängande insamlingen av information från leverantörer av tredje part ligger utanför vår kontroll. Tredje parts-leverantören kan kombinera uppgifter de samlar om din användning av denna webbplats med personuppgifter som de annars kan samla in eller ha tillgång till.


   För detaljerad information om vilken information som samlas in via tredjepartsannonsverktygen, hur den används och delas, hänvisas till deras respektive sekretesspolicy, som är länkade nedan.

   8.2.1 Google

   Vi använder marknadsföringsfunktioner och riktade marknadsföringsfunktioner som tillhandahålls av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google") på vår hemsida. Dessa funktioner tillåter oss att visa relevant innehåll baserat på vilka sidor du har besökt på denna webbplats samt andra hemsidor.


   Informationen som samlats in av Google om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.


   För ytterligare information om hur Google hanterar din personliga data, vänligen läs mer i deras sekretesspolicy:

   https://www.google.se/policies/privacy/.


   1. Google Adwords Conversion Tracking

   Som en del av vår Google Adwords konverteringsspårning, placerar Google en cookie på din dator (“conversion cookie”) när du klickar på våra annonser i Google sökningar eller på en vald webbplats i Googles displaynätverk. Detta tillåter Google och oss att bestämma det totala antalet av användare som klickat på vår Google annons och senare besökt hemsidan. Google tillhandahåller endast data om dig till oss i anonym och statistisk form. Vi kan inte dra några slutsatser om din identitet genom sådan typ av data. Informationen används för att generera konverteringsstatistik och för att optimera våra annonser i Google. “Conversion cookies” används inte av Google för personlig riktad annonsering och existerar enbart under en begränsad tid.


   1. Google Dynamic-Remarketing

   I tillägg, använder vi Googles remarketingteknik som hjälper oss att även adressera våra användare på andra webbplatser (inom Googles Display-nätverk) specifikt med målinriktad annonsering, som bygger på deras tidigare besök på denna webbplats.


   1. Google DoubleClick for Publishers

   Vi använder DoubleClick for Publishers på denna hemsida för våra personliga erbjudanden (se avsnitt 6.1). Google DoubleClick möjliggör för oss och respektive återförsäljare att förse dig med erbjudanden baserat på din varukorg på återförsäljarens hemsida. Om du har skapat en varukorg hos återförsäljaren, men inte betalat ännu, och under tiden går in på vår hemsida kommer information om din varukorg att kunna delas med Google (t.ex. ordervärdet eller produktkategorin. Med hjälp av denna information kan vi erbjuda passande rabatter. Denna tjänst genomförs helt automatiskt och vi får inte tillgång till någon personlig eller identifierbar information. Vi kan endast med hjälp av informationen definiera ett generellt kriterium för segmentering baserat på kuponger som utfärdats till våra användare.


   Om du har ett Google-konto kan du inaktivera annonsannonsering via Googles annonseringsinställningar: https://myaccount.google.com/intro/privacy#ads. Du måste vara inloggad på Googles tjänster för att göra det och inställningarna gäller endast när du är inloggad. Alternativt kan du också inaktivera personliga annonser genom att installera denna webbläsarplugin som är tillgänglig via den här länken: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en eller genom att använda webbläsarverktyget som tillhandahålls på webbplatsen Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.


   8.3 Facebook

   Vi använder pixlar på denna webbplats, som tillhandahålls av Facebook Ireland Ltd, 4 Canal Grande, Dublin 2, Irland ("Facebook Ltd")


   1. Anpassade målgrupper från hemsidan

   Med hjälp av pixlarna kan Facebook Ltd definiera en målgrupp att exponera för annonsering för denna hemsida inom det sociala nätverket. Följaktligen använder vi dessa pixlar för att nå våra användare med målinriktade annonser baserat på deras tidigare besök på den här webbplatsen medan de är inloggade på Facebook.


   1. Konverteringsspårning

   Pixeln hjälper oss också att mäta och utvärdera effektiviteten av våra Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Med hjälp av pixlarna kan Facebook exempelvis ange hur många användare som klickade på en annons som placerades på våra vägnar och omdirigerades därefter till den här webbplatsen.


   1. Intryck

   Vi mottar även en rapport från Facebook vilken innehåller information om våra användares interaktioner med våra annonser placerade på Facebook (t.ex. antalet visningar, gilla-markeringar eller kommentarer).


   All data som samlas in av Facebook Ltd. sänds direkt till deras servrar och lagras där. Om du är inloggad på Facebook eller loggar in på Facebook direkt efter ditt besök på vår hemsida, kan Facebook Ltd. koppla samman med ditt besök på vår hemsida till din Facebook profil och använda denna data för deras egna marknadsföringssyften.


   För detaljerad information om vilken information Facebook samlar in och hur denna används och delas, vänligen läs mer i Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook.com/policy.php


   Om du har ett Facebook konto kan du välja bort personligt anpassad annonsering från Facebook genom annonseringsinställningarna i ditt Facebook konto: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du måste vara inloggad på ditt Facebook konto för att kunna göra detta. Ett annat alternativ för att välja bort personligt anpassad annonsering från Facebook är genom att följa instruktionerna på hemsidan från European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


   Dessutom kan du när som helst välja bort cookies som används av Facebook för sådana ändamål genom att ändra dina webbläsarinställningar. För mer information om cookies och hur du kan styra dina cookieinställningar, läs vår Cookie policy.

   9. Uppgifter om din personliga data

   Vi delger endast din personliga data till tredje parter om det anses nödvändigt för att tillhandahålla denna webbplats och dess tjänster, vi är skyldiga ett berättigade till detta enligt avtal eller lag, eller om du har meddelat till uttryckliga samtycke.

   9.1 Affärspartners

   När du klickar på ett erbjudande på vår hemsida kan vi tilldela en unik identifierare till detta klick ("Clickout-ID") och tillhandahålla detta Clickout-ID till respektive affärspartner ("leverantörer och/eller anslutna nätverk"), på vars räkning de erbjudandet visas. Om du därefter registrerar eller köper något på vår affärspartners hemsida kan vår affärspartner identifiera dig som kommer från vår hemsida och vi kommer att tjäna vår kommission. Vi arbetar också med så kallade affiliate-nätverk, som förbinder oss med återförsäljare och erbjuder att ta över teknisk spårning och fakturering. I dessa fall överför vi Clickout-ID till de anslutna nätverken. Dessa anslutna nätverk kan ställa in egna spårningscookies när du besöker vår hemsida och klickar på ett erbjudande (t.ex. på en rabattkod).


   9.2 Lokalt företag inom företagsgruppen

   För att ge en bra och effektiv kundservice kommer kundrelationen med dig att hanteras direkt på lokal nivå av Imbull B.V.. Till exempel svarar Imbull B.V. på förfrågningar som du kan skicka via denna webbplats eller där det är nödvändigt att hantera kundrelationen med dig. För dessa ändamål kan Imbull B.V. få tillgång till dina personuppgifter som kontrolleras av oss och kan behandla personligt av sig själv.

   9.3 Service providers

   Vi eller Imbull B.V. samarbetar också med tekniska tjänsteleverantörer, som kan ha tillgång till dina personuppgifter, men endast i den utsträckning som krävs för att utföra sina respektive tjänster. Dessa tjänsteleverantörer får inte avslöja dina personuppgifter till tredje part eller använda dem för andra ändamål än de som instruerats.


   Vi använder Amazon Web Services ("AWS") för hosting av denna webbplats. AWS är en tjänst av Amazon Web Service Inc, P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226, USA ("Amazon"). Uppgifterna lagras exklusivt i ett tyskt datacenter (Frankfurt am Main), som är certifierat enligt ISO 27001, 27017 och 2018 samt PCI DSS Level 1. Alla data som lagras av oss på Amazons system är under vår kontroll enbart och är automatiskt krypterad. Amazon får inte komma åt eller använda vår data för något ändamål. För mer information om AWS och dataskydd, besök:

   https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

   https://aws.amazon.com/de/privacy/

   9.4 Dataöverföring utanför EU

   Vissa av dessa tjänsteleverantörer är baserade i länder utanför EU/EEA. Vi arbetar dock endast med företag som erbjuder en lämplig dataskyddsnivå i enlighet med GDPR:s bestämmelser. Vi har också lämpliga avtal på plats för att se till att tjänsteleverantörerna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande krav.


   Dataöverföringen till tjänsteleverantörer i USA utförs på grundval av den så kallade “EU-US Privacy Shield” eller på en så kallad standardavtalsklausul från EU-kommissionen. “EU-US Privacy Shield” är ett avtal mellan Europeiska Unionen och USA som garanterar överensstämmelsen med Europeiska dataskyddsnormer i USA. EU-kommissionens standardavtalsklausuler gäller ett kontrakt där tjänsteleverantören är skyldig att skydda personuppgifter i enlighet med kontraktsföreskrifterna för att behandla dessa enligt vår order och i synnerhet inte vidarebefordra dessa till tredje part. En kostnadsfri kopia av standardavtalsklausulerna kan ges till dig på begäran. För detta ändamål, kontakta oss och skicka ett stämplat kuvert för ett svar till den adress som anges i avsnitt 12.

   10. Dina rättigheter

   När det gäller vår behandling av personuppgifter relaterade till dig har du rätt till följande rättigheter utan kostnad.

   10.1 Rätt att återkalla samtycke enligt art.7 GDPR

   Om du har gett ditt samtycke till att behandla dina uppgifter, men ångrar dig senare, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka ett mail eller ett skriftligt brev till vår kontaktadress enligt nedan. Vi kommer sluta behandla dina data i enlighet med detta.

   10.2 Tillträdesrätt enligt art.15 GDPR

   Du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss eller Imbull B.V. och om så är fallet ska du ha rätt att få tillgång till din information enligt art. 15 GDPR. Men med avseende på pseudonymiserade användarprofiler skapade av oss kan vi inte allokera dessa till enskilda personer. Vi kan därför inte lämna någon information om dessa uppgifter, såvida du inte ger oss information, vilket gör det möjligt för oss att allokera sådan information till din person. Vi kommer att påpeka detta för dig vid en förfrågan.

   11.3 Rätt till rättelse enligt art.16 GDPR

   Du har rätt att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi har om dig.

   10.4 Rätt till att radera data enligt art.17 GDPR

   Du har rätt att erhålla rensningen av dina personuppgifter vi håller om dig om vi inte har någon legal anledning att fortsätta att bearbeta och hålla den.

   10.5 Rätt att begränsa bearbetning enligt art.18 GDPR

   Du har rätt att be oss begränsa hur vi behandlar din registrerade enligt art. 18 GDPR. I det här fallet kommer vi att tillåtas lagra data men inte bearbeta det vidare.

   10.6 Rätt till dataöverföring enligt art.20 GDPR

   Du har rätt att ta emot personlig data som du har lämnat till oss med ditt samtycke i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller - om det är tekniskt möjligt - att kräva att vi överför dessa data till en tredje part.

   11.7 Rätt till invändning mot databehandling enligt Art. 21 GDPR

   Enligt kraven i art. 21 GDPR har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som är relaterade till din speciella situation (t.ex. en eventuell risk för liv eller hälsa). Den ovan nämnda allmänna rätten att invända gäller för alla bearbetningsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, som grundar sig på den rättsliga grunden för berättigat intresse. Om du gör en legitim användning av sådan rätt, kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, om vi inte visar på tvingande legitima grunder för behandlingen, som strider mot dina intressen, rättigheter och friheter eller för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav.


   När dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du motsätta dig detta när som helst utan att ange skäl. För att göra invändningar mot visning av personlig annonsering av våra annonseringspartners, använd de bortkopplingslänkar som anges i avsnitt 9.2 i denna sekretesspolicy. Dessutom kan du förhindra lagring av cookies som används för sådana ändamål genom att justera cookieinställningarna i din webbläsare. För mer information, se vår Cookie Policy.

   11.8 Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

   Du har rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina uppgifter utförs av oss genom att bryta mot gällande lag. Du kan nå till den tillsynsmyndighet som är ansvarig på din bostadsort eller till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss.


   Följande tillsynsmyndighet är ansvarig för oss:

   Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

   Bavarian Data Protection Authority
   Promenade 27
   91522 Ansbach
   Phone: +49 (0) 981 53 1300
   Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
   Email: poststelle@lda.bayern.de

   12. Kontaktinformation och skyddsverksamhet

   Om du har frågor som rör denna sekretesspolicy, om du vill utöva några av dina rättigheter eller om du har några andra problem med behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post på dataprivacy.se@global-savings-group.com och ange detaljer om den begäran du gör, till exempel genom att ange personuppgifter du vill ha tillgång till. Du kan också kontakta oss under följande kontaktuppgifter:

   CupoNation GmbH
   Data protection
   Radlkoferstraße 2
   81373 Munich
   Germany
   Phone: +49 (0) 89 96058699


   Du kan också kontakta vår generella samordnare för dataskydd Mr. Michael Mayer via kontaktuppgifterna ovan.

   13. Ändringar i denna sekretesspolicy

   Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst med verkan för framtiden. Den då aktuella versionen av denna policy kommer att göras tillgänglig på vår hemsida. Vi avser att inte göra ändringar i denna policy ofta, men var trots detta god och kolla alltid vår senaste policyuppdatering. Det senaste versionsdatumet finns längst ner i denna policy.

   Bilaga: Samtyckesdeklaration

   I samband med ditt användande av denna hemsida kan du ha givit samtycke till en eller flera av följande samtyckesdeklarationer:


   1. När du öppnar hemsidan (“Cookie samtycke”)

   “Vi och våra partners använder cookies och liknande tekniker för att personalisera din upplevelse samt samla in data i syfte för spårning, annonsering och analys. [Läs mer] om cookies och hur du inaktiverar dem. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du detta användande av cookies och liknande tekniker”.
   1. Vid användande av ett kontaktformulär

   Ja, jag har läst och tagit del av Sekretesspolicyn och godkänner behandlingen av mina personuppgifter i detta kontaktformulär av Imbull B.V. för att hantera min begäran.


   Dina uppgifter kommer endast att användas för att hantera din förfrågan. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter genom att skicka ett mail till: dataprivacy.se@global-savings-group.com
        3. Vid registrering till WhatsApp-notiser

   Genom anmälan till våra WhatApp-notiser bekräftar du att du läst vår [Sekretsspolicy] och accepterar att motta WhatsApp-meddelanden innehållande erbjudanden från oss. Läs mer om våra WhatApp-notiser här.


   Du kan när som helst avprenumerera.   SENAST UPPDATERAD MAJ 24 2018