Groene verzending

Een goede keuze voor het milieu

Het grootste deel van de klimaatimpact van een product vindt plaats wanneer het product wordt vervaardigd. Door de levensduur van bestaande goederen te verlengen, help je de uitstoot te verminderen. Je maakt dus een goede keuze voor het milieu als je ervoor kiest om tweedehands te shoppen. Om die keuze te kunnen maken, moeten goederen in sommige gevallen worden verzonden. Wij zorgen ervoor dat dit op een groene manier gebeurt, waarbij alle pakketten en brieven die via Tradera worden verzonden klimaat gecompenseerd zijn. Dit betekent dat de klimaatimpact die optreedt tijdens het transport van de verzonden pakketten wordt gecompenseerd met investeringen in wind- en zonne-energie en het planten van bomen in ontwikkelingslanden, zonder dat het je iets extra's kost.

Wat betekent groene verzending?

Het betekent dat je een actie buiten je eigen bedrijf financiert. De maatregel moet leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die gelijk is aan of groter is dan de gecompenseerde emissies. Er zijn verschillende soorten initiatieven om de uitstoot tijdens de verzending te verminderen.

De meest voorkomende projecten zijn de installatie van hernieuwbare elektriciteitsproductie (om klimaatimpact op kolenenergie te voorkomen), energiebesparende investeringen, aanplant of behoud van bossen.

Naast het klimaatvoordeel zelf, zorgen deze projecten voor positieve sociale en economische effecten in het land waar het project tot stand komt. Onder andere door nieuwe werkgelegenheid, een verbeterde lokale omgeving of een stabielere elektriciteitsvoorziening voor de lokale bevolking.

Hoe zorgen we ervoor dat alle verkopen op Tradera groen zijn?

Elk jaar doorlopen we alle zendingen die bij Tradera zijn geboekt en berekenen we de CO2 voor de uitstoot die ontstaat wanneer een verkoper het verkochte artikel verzendt.

Op basis van deze berekeningen compenseren we vervolgens het klimaat in samenwerking met South Pole. We willen het voor alle gebruikers gemakkelijk maken om een goede keuze te maken voor het milieu, en daarom is klimaatcompensatie altijd inbegrepen zonder extra kosten.

Welk project wordt door Tradera ondersteund?

We hebben geïnvesteerd in een project in Za Hung in Vietnam dat groene waterkracht levert aan het land. De projecten zijn gecertificeerd door de VN - allemaal om de kwaliteit te garanderen en bij te dragen aan de Global Goals van de VN. Lees hier meer.