Tradera Circular Brands 2023

Klädmärkena som driver omställningen till ett hållbart samhälle. På riktigt.

För att lyfta frågan kring cirkularitet i modebranschen presenterar vi på Tradera årligen Tradera Circular Brands - en rapport kring de modemärken som är mest populära på Sveriges största second hand-marknad. Tanken är att lyfta fram de klädmärken som framgångsrikt driver på omställningen till ett hållbart samhälle genom att skapa kläder som verkligen uppskattas att användas igen och igen.

Vi har analyserat ett flertal parametrar som vägts samman till ett index. Detta har utmynnat i listor över de mest populära klädmärkena för dam, herr, barn och outdoor samt en topp 20-lista för hela klädbranschen. Tradera utser även Årets Rising Star.

Tradera Circular Brands är helt baserad på fakta från Traderas marknadsplats. Vi har analyserat antalet sökningar, sålda plagg, genomsnittspris och genomförsäljningsgrad under de senaste 12 månaderna och vägt samman detta till ett index. 

Vi ser tydligt att modemärken med hög kvalitet och design är mer populära på Tradera och deras plagg byter ofta garderob flera gånger under sin livstid. En tydlig trend är att svenskarna föredrar svenska märken på second hand-marknaden. På samtliga topplistor är svenska märken i topp. Nedan kan du gå in på respektive kategori och läsa mer.

"Målet är att inspirera fler i branschen att ta efter och vässa sin cirkulära affär. Förhoppningsvis väcker det också tankar kring vår egen modekonsumtion och skapar nyfikenhet kring begagnathandeln."
- Stefan Öberg, VD Tradera.