Onze duurzaamheidsstrategie

Onze duurzaamheidsstrategie

Wij geloven dat duurzaamheid een van de belangrijkste kwesties is waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. We zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor onze klanten, onze medewerkers en onze planeet als geheel.

We hebben een uitgebreide duurzaamheidsstrategie ontwikkeld die doordringt in alles wat we als organisatie doen. Onze focus ligt op het verminderen van onze impact op het milieu, het versterken van onze sociale impact en het vergroten van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid een fundamenteel onderdeel is van ons bedrijf en we zijn vastbesloten om ons werk op dit gebied voortdurend te verbeteren.

Op deze pagina hebben we informatie verzameld over onze initiatieven, onze doelen en hoe we eraan werken om deze te bereiken. Voor ons is het belangrijk om transparant te zijn en meer mensen te inspireren om deel te nemen aan onze reis naar een betere toekomst. Een belangrijk onderdeel van dit werk is onze duurzaamheidsstrategie, waar je hier over kunt lezen.

 

Duurzaam in elk opzicht

Ons businessmodel is erop gericht een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. We werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen om de circulariteit te vergroten en om ons doel om in 2025 in alle aspecten duurzaam te zijn te bereiken. Daarnaast nemen we maatregelen in alle aspecten van duurzaamheid: ecologisch, sociaal en economisch (aangeduid als de planeet, mensen en winstgevendheid). Om onze beloftes tastbaar en haalbaar te maken, hebben we tot 2025 een uitgebreid stappenplan ontwikkeld die ons zal begeleiden bij alles wat we de komende jaren doen.

Duurzaamheid zit in ons DNA, wat onder andere tot uiting komt in het feit dat we sinds 2019 klimaatneutraal zijn, wat we ook in de toekomst willen blijven. Maar we hebben nog hogere ambities. We werken hard om onze emissies verder te verminderen door regelmatig ons gebruik van energie, materiaalinkoop, afvalbeheer, vervoerswijzen en verzendopties te evalueren en te optimaliseren.

We geven ook om sociale en economische duurzaamheid en geven prioriteit aan het welzijn van onze werknemers. We werken aan een discriminatievrije werkplek en maken economische inclusie mogelijk. Om in alle opzichten duurzaam te worden, zullen we verder kijken dan onze eigen directe operaties met als doel circulariteit te bevorderen en consumentengedrag te veranderen. We geloven dat we echte verandering teweeg kunnen brengen en invloed kunnen uitoefenen op hoe we als samenleving consumeren.

Drie aspecten van duurzaamheid

Planeet

Lineaire productie, overconsumptie en afvalproductie zijn serieuze uitdagingen die in toenemende mate invloed hebben op ons milieu en klimaat. Als bedrijf kunnen we een positieve bijdrage leveren door de overgang naar duurzaam winkelen te stimuleren, met een circulair model dat minder grondstoffen vereist en minder afval genereert. Met ons model verminderen we de behoefte aan nieuw geproduceerde goederen, waardoor we ook de impact op het milieu verminderen. De impact op het milieu is het gebied waarop we de grootste positieve invloed kunnen hebben, zelfs buiten onze eigen activiteiten.

Mensen

Ons team is een centraal onderdeel van alles wat we doen. We streven ernaar om altijd creatief en nieuwsgierig te zijn en nieuwe dingen te leren. Wij geloven dat gediversifieerde groepen de beste oplossingen en ideeën creëren, en dat een leuke en gastvrije werkomgeving gebaseerd is op gelijkheid. Daarom intensiveren we onze inspanningen op het gebied van sociale duurzaamheid om precies dat te bereiken.

Winstgevendheid

Wij zijn van mening dat winstgevendheid niet ten koste mag gaan van onze planeet en we zijn van mening dat elk tweedehands artikel dat via ons platform wordt verkocht, de vraag naar nieuwe producten vermindert. Als bedrijf streven we ernaar onze financiële stabiliteit te behouden en te blijven groeien, terwijl we onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid uitbreiden ten behoeve van onze werknemers, gebruikers en partners. We erkennen ook ons potentieel om economische inclusie te vergroten door mensen toegang te bieden tot goederen tegen betaalbare prijzen.

Routekaart naar 2025

Planeet

 • Tradera is klimaatneutraal gecertificeerd en ons doel is om dat te blijven.

 • Alleen artikelen die zijn gebruikt, gemaakt, gerestaureerd of reparatieartikelen/reserveonderdelen zijn toegestaan op ons platform.

 • We compenseren elke kilogram CO2 die wordt uitgestoten via alle verzendingen die via Tradera worden geboekt.

 • Verhoog het aantal verkochte artikelen dat samen wordt verzonden met 100% tussen 2022 en 2025.

 • Bied onze verkopers recyclebare of herbruikbare verpakkingsopties aan.

 • Verlaag onze ecologische voetafdruk van het technische platform per verkocht item met 5%.

 • Werk vóór 2025 samen met minstens 20 retailbedrijven om circulaire consumptie te bevorderen.

 • Jaarlijkse klantenenquête over circulaire handel.

 • Compensatie van alle zakenreizen en voorkeursopties voor groene reizen volgens het reisbeleid.

 • Jaarlijkse vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide per werknemer.

 • 100% van de verbruikte elektriciteit moet groen zijn.

 • Volg de richtlijnen van de Europese Commissie met betrekking tot DNSH (Do No Significant Harm).

 

Mensen

 • Volg de medewerkerstevredenheid (eNPS) en behoor tot de top 10% in Zweden.

 • Volg de betrokkenheid van medewerkers en behoor tot de top 10% in Zweden.

 • Minimaal 90% werknemerstevredenheid met betrekking tot zowel de mentale als de fysieke werkomgeving.

 • De verhouding van vrouwen in managementfuncties komt overeen met het totale personeelsbestand.

 • Discriminatievrije rekruteringstraining voor het werven van personeel.

 • Jaaroverzicht van Tradera's duurzaamheidswerk met werknemers.

 • Milieuvriendelijk gecertificeerd kantoor.

 • Maak thuiswerken mogelijk voor een betere balans tussen werk en privéleven.

 • Blijf opleidingsgeld, wekelijkse trainingslessen en andere gezondheidsbevorderende activiteiten aanbieden om het welzijn van het personeel te verbeteren.

Winstgevendheid

 • Slechte aankoopervaringen, xBBE, moeten lager zijn dan 1%.

 • Veiligere marktplaats door aankoopbescherming te implementeren voor 100% van de transacties.

 • Jaarlijkse opleiding over duurzame plaatsing van pensioenen voor al het personeel.

 • Betere toegankelijkheid van de markt met behulp van vertalingen.

 • Duurzaamheidsrapportage in het jaarverslag.

 • Beleid gericht om te voldoen aan de principes van de UNGC.

 • Het bedrijf moet verantwoord worden bestuurd met winstgevendheid op de lange termijn en succesvolle naleving.

Verslaggeving over duurzaamheid

Bij Tradera zijn we vastbesloten om verantwoordelijkheid te nemen om onze impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van ons bedrijf en we zijn toegewijd aan het voortdurend verbeteren van ons werk op dit gebied. Daarom presenteren we met trots ons duurzaamheidsverslag, waarin we open en transparant ons werk beschrijven en de initiatieven die we nemen om onze impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan de samenleving. Door onze voortgang in de loop van de tijd bij te houden en doelen te stellen, kunnen we ervoor zorgen dat we verandering blijven stimuleren en bijdragen aan een betere toekomst. Hier kunt u ons duurzaamheidsrapport bekijken.

Klimaatneutraal

Onze duurzaamheidsstrategie omvat inspanningen om klimaatneutraal te zijn, waarvoor we sinds 2019 gecertificeerd zijn. South Pole, een van 's werelds toonaangevende duurzaamheidsadviseurs, heeft onze toewijding erkend om onze impact op het klimaat te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.