Grön frakt

Ett bra val för miljön

Större delen av en varas klimatpåverkan sker när produkten tillverkas. Genom att förlänga livslängden på befintliga varor, är du med och bidrar till minskat utsläpp. Därför gör du ett bra val för miljön när du väljer att handla begagnat. För att du ska kunna göra det valet behövs i vissa fall varor fraktas. Vi ser till att detta görs på ett grönt sätt, genom att alla paket & brev som bokas via Tradera klimatkompenseras. Det innebär att den klimatpåverkan som uppstår vid transporten av de paket som skickas kompenseras med investeringar i vind- och solenergi och trädplantering i utvecklingsländer. Utan att det kostar dig något extra.

Vad innebär grön frakt?

Det innebär att man finansierar en åtgärd utanför den egna verksamheten. Åtgärden ska leda till en minskning av växthusgasutsläpp som är lika stor eller större än de utsläpp som man kompenserar för. Det finns olika typer av initiativ för utsläppsreduktion som används för att göra frakten grön.

De vanligaste projekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog. Dessa projekt ger utöver själva klimatnyttan positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. Bland annat genom nya arbetstillfällen, förbättrad lokal miljö eller en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

Hur får vi alla försäljningar på Tradera att bli gröna?

Varje år går vi igenom all frakt som bokats via Tradera och beräknar CO2e för de utsläpp som uppkommer när en säljare skickar den sålda varan.

Utifrån dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan i samarbete med South Pole. Vi vill göra det enkelt för alla användare att göra ett bra val för miljön och därför ingår alltid klimatkompensationen utan extra kostnad.

Vilket projekt stöttar Tradera?

Tradera stöttar och investerar idag i ett projekt - i Za Hung i Vietnam som ger grön vattenkraft åt landet. Projektet är certifierade av FN – allt för att garantera kvalitet och bidra till FN:s Globala mål. Läs mer här.