Vår hållbarhetsstrategi

Vi tycker att hållbarhet är en av de viktigaste frågorna vi står inför idag. Vi är fast beslutna om att göra vår del för att skapa en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och vår planet som helhet.

Vi har skapat en omfattande hållbarhetsstrategi som genomsyrar allt vi gör som organisation. Vårt fokus ligger på att minska vår miljöpåverkan, att stärka vår sociala påverkan och att öka vårt ansvarstagande som företag. Vi är övertygade om att hållbarhet är en grundläggande del av vår affärsverksamhet och vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra vårt arbete inom detta.

På den här sidan har vi samlat information om våra initiativ, våra mål, och hur vi arbetar för att uppnå dem. För oss är det viktigt att vara transparenta och inspirera fler att delta i vår resa mot en bättre framtid. En viktig del i detta arbete är vår hållbarhetsstrategi som du kan ta del av här.

 

Hållbara på alla sätt

Vi har en affärsmodell som syftar till att ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla nya lösningar för att öka cirkularitet och för att nå vårt mål att vara hållbara på alla sätt till 2025. Utöver det vidtar vi åtgärder inom alla aspekter av hållbarhet: miljömässigt, socialt och ekonomiskt (nedan kallat planeten, medarbetare och lönsamhet). För att göra våra åtaganden handgripliga och genomförbara har vi utvecklat en omfattande färdplan fram till 2025 som kommer vägleda oss i allt vi gör de kommande åren.

Hållbarhet finns i vårt DNA, vilket bland annat återspeglas i att vi har varit klimatneutrala sedan 2019, vilket vi även avser att fortsätta vara framöver. Men vi har högre ambitioner än så. Vi arbetar hårt för att minska våra utsläpp ytterligare genom att regelbundet utvärdera och optimera vår användning av energi, anskaffning av material, avfallshantering, transportsätt och fraktalternativ.

Vi bryr oss också om social och ekonomisk hållbarhet och sätter våra anställdas välbefinnande högt på agendan. Vi arbetar för en diskrimineringsfri arbetsplats och för att möjliggöra ekonomisk inkludering. För att bli hållbara på alla sätt kommer vi att se bortom vår egen direkta verksamhet med målet att främja cirkularitet och förändrade kundbeteenden. Här tror vi att vi kan driva på verkliga förändringar och påverka hur vi som samhälle konsumerar.

Tre hållbarhetsområden

Planeten

Linjär produktion, överkonsumtion och avfallsgenerering är allvarliga utmaningar som påverkar vår miljö och vårt klimat allt mer. Som företag kan vi bidra positivt genom att driva övergången till hållbar shopping, med en cirkulär modell som kräver mindre resurser och genererar mindre avfall. Med vår modell minskar vi behovet av nyproducerade varor och därmed minskar vi också miljöpåverkan. Miljöpåverkan är det område vi kan ha störst positiv inverkan på, även utanför vår egen verksamhet.

Medarbetare

Vårt team är en central del i allt vi gör. Vi strävar efter att alltid vara kreativa, nyfikna och lära oss nya saker. Vi tror på att diversifierade grupper skapar de bästa lösningarna och idéerna, och att en rolig och välkomnande arbetsmiljö bygger på jämställdhet. Därför intensifierar vi vårt sociala hållbarhetsarbete för att uppnå just detta.

Lönsamhet

Vi anser att lönsamhet inte ska ske på bekostnad av vår planet och vi tror att varje second hand-artikel som säljs via vår plattform minskar efterfrågan på nya produkter. Som företag strävar vi efter att bibehålla vår finansiella stabilitet och fortsätta växa samtidigt som vi utökar vårt hållbarhetsarbete för att gynna våra anställda, användare och partners. Vi inser också vår potential att öka den ekonomiska inkluderingen genom att ge människor tillgång till varor till överkomliga priser.

Färdplan till 2025

Planeten

 • Vi är certifierat klimatneutrala och avser att fortsätta vara det.
 • Endast objekt som är begagnade, skapade, återställda eller som syftar till att bibehålla en varas livslängd tillåts på vår plattform.
 • Kompensation för all frakt som bokas genom Tradera.
 • Öka antalet sålda objekt som samfraktas med 100% från 2022 till 2025.
 • Erbjuda återvinningsbara eller återbruksbara förpackningsalternativ för våra säljare.
 • Minska vårt koldioxidavtryck från tekniska plattformen per såld vara med 5%.
 • Partnerskap med minimun 20 linjära företag innan 2025 för att främja cirkulär konsumtion.
 • Årlig kundenkät om cirkulär handel.
 • Kompensation av samtliga affärsresor och föredra gröna resealternativ enligt resepolicyn.
 • Årlig minskning av koldioxidutsläpp per anställd.
 • 100% av förbrukad el ska vara grön.
 • Agera enligt Europakommissionens riktlinjer gällande DNSH (Do No Significant Harm).

 

Medarbetare

 • Mäta medarbetarnöjdhet (eNPS) och vara topp 10% i Sverige. 
 • Mäta personalengagemang target och vara topp 10% i Sverige.
 • Minimum 90% nöjda medarbetare gällande både psykisk & fysisk arbetsmiljö.
 • Kvinnlig representation inom chefsbefattningar som motsvarar den totala personalstyrkan.
 • Diskrimineringsfri rekryteringsutbildning för personal som rekryterar. 
 • Årlig genomgång av Traderas hållbarhetsarbete med medarbetarna. 
 • Miljöcertifierat kontor.
 • Möjliggöra arbete hemifrån för bättre work life balance. 
 • Fortsätta erbjuda träningsbidrag, veckovisa träningsklasser samt andra hälsofrämjande aktiviteter för personalens välmående. 

Lönsamhet

 • Dåliga köpupplevelser, xBBE, ska ligga under 1%.
 • Säkrare marknadsplats med implementerat köpskydd för 100% av transaktionerna.
 • Årlig utbildning om hållbar placering av pensioner för all personal. 
 • Ökad inkludering på marknadsplatsen med hjälp av språköversättning.
 • Hållbarhetsrapportera i årsredovisningen.
 • Policy för att efterleva UNGC:s principer.
 • Företaget ska drivas ansvarsfullt med lönsamhet för en långsiktig och framgångsrik efterlevnad.

Hållbarhetsredovisning

Vi på Tradera är fast beslutna om att ta vårt ansvar för att minska vår påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar framtid. Hållbarhet är en grundläggande del av vår verksamhet och vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra vårt arbete inom området. Därför är vi stolta över att kunna presentera vår hållbarhetsredovisning, där vi öppet och transparent beskriver vårt arbete och de initiativ vi vidtar för att minska vår miljöpåverkan och bidra till samhället. Genom att följa upp vårt arbete över tid och sätta upp mål kan vi säkerställa att vi fortsätter att driva förändring och bidra till en mer bättre framtid. Här kan du ta del av vår hållbarhetsredovisning.

Klimatneutrala

I vår hållbarhetsstrategi ingår arbetet mot att vara klimatneutrala, vilket vi har blivit certifierade som sedan 2019. Som en av världens ledande konsulter inom hållbarhet har South Pole uppmärksammat vårt engagemang för att minska vår påverkan på klimatet och bidra till en mer hållbar framtid.